Onemocnění prsu

Nádorové onemocnění prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním něžného pohlaví. Ročně je v České republice odhaleno  u více než 6500 žen. Pomocí screeningového programu od roku 2002 je tato nemoc častěji rozpoznána včas a následná léčba je tak účinnější a méně zatěžující.

Screening je v lékařství vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stádiích, kdy pacient ještě nemá potíže a příznaky nebo jsou tyto příznaky spolehlivě identifikovatelné jen časově nebo finančně nákladným procesem. (Wikipedia)

Největším nepřítelem je strach

prsa_78Strach je přirozeností nás všech, jeho překonání však v případě zhoubného nálezu zvyšuje šanci ke kompletnímu uzdravení a rovněž zmírňuje náročnost léčby. Přes odbornou a mediální informovanost stále přicházejí ženy ve velmi pokročilých stadiích onemocnění. Problematice se dnes věnuje množství časopisů, internetových zdrojů, odborné literatury a iniciativ (AVON, Mama Help, apod.).

Nejčastěji se zhoubné nádory prsu objevují u žen mezi 60. – 70. rokem života. Bohužel v posledních letech se tato věková hranice neustále snižuje, samostatnou skupinou se navíc stávají těhotné a kojící matky. Tato nemoc se však nevyhýbá ani mužům.

Samovyšetření prsu a prevence by měly být neoddělitelnou součástí běžného života každé ženy. Jak již bylo zmíněno, moderní lékařství s technicky vyspělými přístroji dovedou rozpoznat onemocnění již ve velmi raném stadiu a současná medicína umí proti nádorovému onemocnění prsu účelně bojovat. Mamografie je nejspolehlivější dosud známou metodou k odhalování nádoru prsu, její spolehlivost (pokud je správně interpretována) je přibližně 96%.

Věříme, že klesající úmrtnost navzdory neúplné účasti žen ve screeningu dostatečně přesvědčí a podnítí zbylou ženskou populaci k zapojení se do programu. Legislativní rámec screeningu je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR  č. 3/2010 Sb., ve které je stanoven obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek. Obecně platí, že každá žena nad 45 let by měla podstoupit mamografickou kontrolu jednou za dva roky. U žen s hutnou, bohatou mléčnou žlázou se doporučuje v mezidobí doplnit i ultrazvukové vyšetření.

 

Příčina onemocnění

Nejčastěji se nádory prsu objevují mezi 50. – 70. rokem věku žen. Bohužel v posledních letech se tato věková hranice neustále snižuje. Samostatnou skupinou se navíc stávají těhotné a kojící matky, u kterých dochází k propuknutí tohoto onemocnění. Zhoubné onemocnění prsu se však nevyhýbá ani mužům.

zena-za-plotemPřesná příčina vzniku nádorů prsu není dosud známa. Na vzniku nádoru se z 90 % podílejí vnější vlivy a z 10 % dědičnost. Z vnějších vlivů jsou to nejčastěji hormonální a genetické faktory. Mezi ně se řadí: časný nástup menstruace, bezdětnost, pozdní první porod, pozdní menopauza (nad 55 let) Geny BRCA 1 a BRCA 2 jako hlavní genetické faktory. Dále alkohol, obezita, radiace na hrudník v mladém věku, hormonální terapie (hormony růstové, pohlavní – použité například jako antikoncepce, umělé oplodnění). Postihuje-li nádor prsu jednu blízkou příbuznou (matka, sestra), je riziko vzniku zhoubného onemocnění až 3x vyšší.

 

Prevence a léčba

Nejlepší rozhodnutí je správná prevence. Samovyšetření prsu je zdravá součást běžného života moderní ženy. Moderní lékařství s technicky vyspělými přístroji dovedou rozpoznat onemocnění již ve velmi raném stadiu a současná medicína umí proti nádorovému onemocnění prsu bojovat. Mamografie je nejspolehlivější dosud známou metodou k odhalování nádoru prsu i v počátečním stadiu. Její spolehlivost (pokud je prováděna ve screeningových centrech) je přibližně 96%.

S ohledem na klesající mortalitu i při stále ještě neúplné účasti žen ve screeningovém programu prezentujeme prevenci mezi lékaři a ženami samotnými, které dostatečně přesvědčí a podnítí zbylou ženskou populaci k účasti v programu.

 

Mamografický screening

Díky mamografickému screeningu se zvýšil záchyt karcinomu prsu v počátečních stadiích, čímž se snížil počet žen s pokročilými stadii tohoto onemocnění. Dnes je největší procento nádorů diagnostikováno ve stadiu I. Podle onkologické klasifikace jde o nádory do 2 cm velikosti. Rovněž díky stále se zlepšující diagnostice se daří zachytit více nádorů ve stadiu „in situ“, tedy ve stadiu prekancerosy (přednádorové stadium).

V tabulce je uvedena jak incidence (výskyt) nádorů a mortalita (úmrtnost) na nádory prsu v čase, tak i zastoupení jednotlivých klinických stadií v letech 1977 – 2010. Tato data jasně dokazují přínos prevence a preventivních programů.

mamo-graf

První screeningový program byl vyhodnocen v roce 1963 v New Yorku. Pětileté sledování bezpříznakových pacientek prokázalo snížení mortality (úmrtnosti) na zhoubné onemocnění prsu o jednu třetinu. Byly tak vybudovány základy a vědecká podstata všech světových screeningových programů.

V Čechách provádíme screeningovou – preventivní – mamografii od 45 let věku ženy. Některé pojišťovny pro své klientky nabízejí hrazenou preventivní mamografii od 40 let.

Bohužel stále je mnoho žen, které o svém onemocnění vědí, a přicházejí k lékaři až s velkým časovým odstupem. Léčba těchto „zanedbaných“ nádorů je velmi dlouhá, náročná a nákladná. Jsme rádi, že můžeme ženám nabídnout současnou kvalitní diagnostiku a v případě zjištění nemoci i kvalitní léčbu zhoubného onemocnění prsu.

uzis_2011