Projekt pomohl prevenci

Ministerstvo zdravotnictví ČR podpořilo projekt, který byl realizován v Thomayerově nemocnice v období červen – prosinec 2017. Zaměřením projektu byla podpora prevence a výchova k samovyšetření

Čtěte více

Týká se to každého

Poslední dobou se klade velký důraz na mamografické sledování žen nad čtyřicet let. Méně se ale mluví o důležitosti pravidelných kontrol u žen mladších

Čtěte více

Edukační semináře

Zveme Vás na edukační semináře, kde budete mít možnost seznámit se se základy mamodiagnostických vyšetření pomocí názorných modelů a pomůcek a zejména se správným způsobem

Čtěte více

Screeningový program

V Národním onkologickém registru založeném v roce 1951 jsou soustřeďována data týkající se jednotlivých onkologických onemocnění. Od roku 2002 se na těchto datech podílí

Čtěte více