Návštěvníci info stánku se mohli dotknout prsou

Informační stánky v listopadu a v prosinci 2018 poskytly veřejnosti praktické informace, informační letáky, nabídly konzultace i poradu v otázkách prevence karcinomu prsu, možností odborného vyšetření i případné léčby.

Návštěvníci info stánku z řad zaměstnanců Thomayerovy nemocnice i široké veřejnosti se mohli dotknout prsou – speciálních modelů, které umožňují demonstrovat a vyzkoušet správné postupy samovyšetření prsu a ukázat na změny prsu signalizující možné onemocnění.

Odborníci z mamografického pracoviště Thomayerovy nemocnice pomocí těchto modelů vysvětlovali a předvedli řadu pomůcek určených pro osvětu a prevenci karcinomu prsu i pro pacienty, kteří již prošli léčbou.

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.