Karcinom prsu – co o něm víme a jak ho můžeme přemoci?!

Thomayerova nemocnice realizovala dva projekty se zaměřením na samovyšetření prsu. Oba projekty byly podpořeny Ministerstvem zdravotnictví ČR. V rámci projektů bylo proškoleno více než 130 žen a dívek ze dvou různých cílových skupin. Díky vytvořeným webovým stránkám www.prsavkrci.cz, seminářům a informačním materiálům bylo osloveno více než 7 000 dalších žen. První projekt roku 2016 byl zaměřen spádovou oblast Prahy 4, 11 a 12 a na zaměstnance Thomayerovy nemocnice, druhý aktivně oslovil mladé ženy – studentky vysokých škol.

V roce  2018 bychom rádi přinesli potřebné informace ženám, pracujícím i navštěvujícím exponovaná místa Prahy 4, 11 a 12. Jedná se například o úřady městkých částí, nákupní centra, lékárnu a současně i zaměstnance Thomayerovy nemocnice.

Přitom využijeme nakoupených pomůcek (epitéz, modelů prsů) pro prezentaci a informovanost široké veřejnosti. Projekt je zaměřen na výchovu a podporu samovyšetření prsu žen všech věkových skupin tak, aby se dozvěděly co nejvíce informací o tomto onemocnění.

Statistické výsledky z roku 2014 hovoří o 7008 ženách, které onemocněly karcinomem prsu v různých stádiích. To znamená 130 nádorů na 100 000 žen. Ve stejném roce na tuto diagnózu 1940 žen zemřelo.

Díky screeningu, který byl zaveden v naší republice v roce 2004, klesá úmrtnost a včasná diagnostika nádorů  je na vysoké úrovni. Nádory jsou v tomto případě ve většině případů diagnostikovány ve stadiu T1, tzn. do velikosti 2 cm. Toto je velmi důležité pro další léčbu.

Vzhledem k dokonalejším přístrojům i vyškolenému personálu není výjimkou diagnostikovat karcinom velikosti 5 mm. Mamografické pracoviště v Thomayerově nemocnici má dlouholetou tradici a proto bychom se i v letošním roce rádi podíleli na šíření informací o tomto onemocnění mezi co nejširší okruh žen.  

Projekt podpoří Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu Rozvojové projekty zdravotní péče částkou 100 000 Kč.