Projekt pomohl prevenci

Ministerstvo zdravotnictví ČR podpořilo projekt, který byl realizován v Thomayerově nemocnice v období červen – prosinec 2017. Zaměřením projektu byla podpora prevence a výchova k samovyšetření prsu u mladých žen. Cílem bylo oslovit skupinu mladých žen ve věku od 15 do 26 let v konkrétních školských zařízeních, které spolupracují s Thomayerovou nemocnicí. Jednalo se o studenty ČVUT Fakulta biomedicíny Kladno a ČVUT Katedra jaderné fyziky v Praze.

Jak na preventivní vyšetření

V průběhu projektu byly realizovány tři dvouhodinové semináře. Dva semináře byly realizovány na ČVUT Fakulta biomedicíny Kladno a jeden v Centru pro vzdělávání Thomayerovy nemocnice na pavilonu A1. Všichni zúčastnění se seznámili nejen se statistikami vývoje počtu případů nebo složením věkových skupin tohoto zhoubného onemocnění prsu v ČR, ale především s možnostmi preventivních vyšetření i v domácím prostředí.

Vedle tohoto tématu byl zájem ze stran účastnic dozvědět se více i o možnostech jak diagnostikovat zhoubné onemocnění a pomocí jakých zobrazovacích metod. Zároveň byl i velký zájem o odborné informace o onemocnění samotném a jak postupovat při rodinné zátěži. Ženám s rodinnou zátěží byla doporučena nejen návštěva mamologické poradny, dále pak možnost genetického vyšetření, ale i aktivní zájem o informace o zhoubném onemocnění v rodině. Zúčastnění byli informováni, že velmi důležité vědět, kdo z rodiny a v kolika letech onemocněl.  Tyto informace byly velice kladně hodnoceny.

 

Modely pomáhají

Na základě zkušeností z minulého projektu jsme v tomto projektu dokoupili modely prsních epitéz a spodního prádla. Zakoupené modely prsů z minulého projektu byly při přednáškách také kladně hodnoceny. Proškolené mladé ženy mají již představu o tom, jak vypadá zdravý prs, nezhoubný nález (cysta), ale zároveň i jak může vypadat prs zvenku i zevnitř při zhoubném onemocnění. Současně byla kladně hodnocena i letošní ukázka epitéz a spodního prádla, jako součást plnohodnotného života žen po operaci prsu. Zakoupená literatura v rámci letošního projektu byla pro tým řešitelů přínosem při přípravě přednášek.

V rámci realizace projektu bylo v letních a podzimních měsících 2017 rozdáno 1 050 ks letáků a to jak mladým ženám z cílové skupiny tak i v ambulancích všech oddělení a klinik Thomayerovy nemocnice.

Leták obsahuje informace jak provádět samovyšetření prsu a informace jak a kdy začít s preventivním vyšetřením. Samozřejmě nejen u mladých žen, ale především u těch, kterých se týká rodinná zátěž.

 

Web přináší základní informace

Součástí projektu bylo rozšíření obsahu webu www.prsavkrci.cz o informace pro mladé ženy. Využívanou funkcí webu je možnost dotazů žen na problémy, související s tématikou zhoubného onemocnění prsu, kde odborný pracovník tyto dotazy zodpovídá. Provoz webových stránek byl zahájen v červenci 2016 a byl průběžně aktualizován také v roce 2017. Na seminářích byl tento web představen a ze strany účastnic kladně hodnocena jeho přehlednost a uživatelská přívětivost. V roce 2017 jsme zaznamenali 82,6% nových návštěv na našich stránkách oproti roku 2016.