Týká se to každého

Poslední dobou se klade velký důraz na mamografické sledování žen nad čtyřicet let. Méně se ale mluví o důležitosti pravidelných kontrol u žen mladších věkových skupin.

Málokdo ví, že až deset procent diagnostikovaných zhoubných nádorů prsu je zachyceno ve věkovém rozmezí dvaceti až čtyřiceti pěti let. Zvlášť opatrný přístup si zaslouží ženy, u kterých  již byli blízcí příbuzní vystaveni této zákeřné nemoci. Ženy z této rizikové skupiny by měly být pod dohledem ve specializovaných, tzv. senologických poradnách, a podstoupit alespoň jednou ročně ultrazvukové vyšetření prsů. V některých vzácných případech je nutné dokonce podstoupit toto vyšetření i v kratším časovém intervalu.

Samovyšetření je základ

Nesmíme zapomenout ani na pravidelné samovyšetření. U mladších žen je nádorové bujení agresivnější a mnohdy stačí jen pár měsíců, aby se u nich objevil zhoubný novotvar prsu. K záchytu nádoru ještě v počínajícím, dobře léčitelném stádiu, tedy nestačí jen každoroční ultrazvuková kontrola. Je potřeba, aby si mladé ženy osvojily správný postup samovyšetření prsů a v případě jakéhokoliv problému či nejistoty, ihned vyhledaly odbornou pomoc.

Největší nepřítel je strach

Pamatujte na často zmiňovanou myšlenku v boji s rakovinou: Strach je náš největší nepřítel. Čím dříve se zachytí zhoubná změna mléčné žlázy, tím méně je léčba obtížná a tím vyšší jsou šance k úplnému uzdravení.

Nebojte se včas kousnout do příslovečného jablka poznání a zjistěte více informací o správném způsobu samovyšetření, možnostech vyšetření nebo léčby.

Stáhněte si letáček – se základními informacemi a návodem na samovyšetření prsu (PDF)