Jak a kdy začít s prevencí zhoubného onemocnění prsu

V roce 2017 navazujeme na náš předchozí Samovyšetření prsu jako součást prevence karcinomu prsu, prostřednictvím kterého jsme oslovili ženy všech věkových kategorií na Praze 4, 11, 12 a blízkého okolí. Rádi bychom nyní seznámili s principy a zásadami prevence zejména studentky středních a vysokých škol, spolupracujících s Thomayerovou nemocnicí.

Metody prevence

Naším cílem je představit jednoduché metody samovyšetření a rozšířit povědomí o rizicích zhoubného onemocnění a o metodách prevence. V rámci přednášek ve školách chceme mladým ženám názorně ukázat a vysvětlit praktiky samovyšetření. Názornou pomůckou budou modely, zakoupené v rámci předchozího projektu, nově zakoupené epitézy (náhrady prsu) a vzorky spodního prádla vhodného k ukázkám přímé manipulace s epitézami. V semináři budou pomocí skutečných případů předvedeny i možné negativní dopady tohoto onemocnění.

Onkologickým onemocněním prsu onemocní v České republice okolo 1 % mladých žen do 30 let. I když toto číslo není velké, jsou v tomto věku karcinomy prsu daleko agresivnější, a proto je důležité zachytit v co nejranějším stádiu onemocnění. Informace zaujmou především mladé ženy, které mají rodinnou zátěž tohoto onemocnění. Jednou z důležitých informací pro mladé ženy jsou i rizikové faktory, např. první porod po třicátém roce života a počet porodů. Největší důraz v oblasti prevence je kladen na edukaci samovyšetření prsu a rodinné anamnéze onemocnění.

Nabízíme informace, návody a pomoc

Naším záměrem je oslovit i další střední školy a nabídnout jim naše odborné materiály, letáky a brožury s tématikou samovyšetření prsu. Veškeré informace nabízíme i na tomto webu, který stále rozšiřujeme. Můžete se zde seznámit se základními postupy a návodem samovyšetření prsu, s informacemi o možnostech prevence karcinomu prsu, s informacemi o způsobu vyšetření a léčby tohoto onemocnění, s kontakty na jednotlivá pracoviště v ČR se screeningovým programem a to vše se zaměřením na mladší věkovou skupinu žen. Doufáme, že pomocí těchto stránek pomůžeme i vám odstranit strach z tohoto onemocnění a přijít včas za odborným lékařem.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2017 finančně podpořilo tento projekt v rámci programu Rozvojové projekty zdravotní péče.

Identifikační číslo projektu: 39/17/RPZP