Edukační semináře

Zveme Vás na edukační semináře, kde budete mít možnost seznámit se se základy mamodiagnostických vyšetření pomocí názorných modelů a pomůcek a zejména se správným způsobem samovyšetření prsu.Poskytneme Vám také informace o prevenci, rozpoznání i léčbě nádorového onemocnění. Kdy se semáře konají?

Samovyšetření prsu jako součást prevence karcinomu prsu

Přehled termínů edukačních seminářů na téma Samovyšetření prsu jako součást prevence karcinomu prsu:

19.7.2016 | TN, Centrum pro vzdělávání, učebna č. 1 (13:00 – 15:00 hod.); Pozvánka (.jpg)

30.11.2016 | TN, Centrum pro vzdělávání, učebna č. 3 (13:00 – 15:00 hod.); Pozvánka (.pdf)

14.12.2016 | TN, Centrum pro vzdělávání, učebna č. 1 (13:00 – 14:00); Pozvánka (.jpg)

20.12.2016 | TN, Centrum pro vzdělávání, učebna č. 1 (13:00 – 14:00); Pozvánka (.jpg)

Lektorem semináře bude lékař Akreditovaného mamografického pracoviště pro screeningová vyšetření nemocí prsu Thomayerovy nemocnice.

Obsahem semináře budou informace o možnostech preventivního vyšetření pro ženy od 45 let, samovyšetření prsu jako součást prevence – výuka, názorná ukázka a možnost vyzkoušení na edukačních modelech. Účastníkům budou v rámci diskuse nebo osobního rozhovoru zodpovězeny jejich dotazy. Každý účastník obdrží informační a edukační brožuru.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zdravotnictví a pro účastníky je zdarma.