Samovyšetření prsu jako součást prevence karcinomu prsu

Vážené dámy, rádi bychom Vám nabídli informace o samovyšetření, zavedeném programu prevence a o možnostech léčby karcinomu prsu. Zveme Vás k účasti na screeningovém programu. Thomayerova nemocnice je zařazena mezi pracoviště se screeningovým programem a ročně vyšetří více než 8.000 pacientek. Z tohoto počtu pacientek je třetina pacientek již diagnostikovaných maligním onemocněním. Využijte možnosti a informujte se o možnostech, které významně napomohou Vašemu zdraví.

Samovyšetření prsuhead___

Největší důraz klademe na edukaci samovyšetření prsu. Seznámíme Vás s tím, jakým způsobem se o sebe preventivně starat a to nejen před dovršením věku pro screeningový program, ale i v mezidobí mezi jednotlivými preventivními mamografiemi po dovršení věkové hranice.

Již ve zjednodušených metodách samovyšetření lze rozpoznat první příznaky problému, a proto Vám chceme i těmito jednoduchými metodami názorně ukázat, jak předejít závažnému onemocnění. Ukážeme Vám detailně způsob samovyšetření pomocí modelu a vysvětlíme Vám zdravotní i fyziologické aspekty, a také potřebnost pravidelnosti a soustavnosti samovyšetření. Chceme rozptýlit vaše obavy a pomoci Vám začlenit jednoduché zásady péče o vaše zdraví do běžného života.

Co připravujeme?

Připravujeme pro Vás edukační semináře, kde budete mít možnost seznámit se se základy mamodiagnostických vyšetření pomocí názorných modelů a pomůcek. Semináře budou dvouhodinové a navíc zdarma.

Dále Vám chceme nabídnout brožury s možnostmi a praktikami prevence karcinomu prsu, kapesní průvodce pro správný postup samovyšetření prsu. Materiály budou k dispozici na všech vybraných ambulancích v Thomayerově nemocnici.

Podpora Ministerstva zdravotnictví

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.MZ

Dotační program: Rozvojové projekty zdravotní péče
Rozhodnutí č. OZS/36/4142/2016
Identifikační číslo projektu: 36/16/RPZP
Název projektu:
Samovyšetření prsu jako součást prevence karcinomu prsu