Úvod

Prevence zachraňuje životy

prsa_96_

Prevence zahrnuje soustavu opatření, kterými předcházíme nějakému nežádoucímu jevu. Rakovina prsu patří mezi nejčastějších nádorových onemocnění v ženské populaci, ročně v ČR onemocní vice než 6500 žen. V současnosti je zhoubný nádor prsu odhalený v časném stádiu dobře léčitelný či kompletně vyléčitelný.

Mamografické oddělení Thomayerovy nemocnice se specializuje na  záchyt všech onemocnění prsu, zejména nádorového. Náš tým lékařů a laborantek provádí screeningová i diagnostická vyšetření s navazujícím doplňujícím vyšetřením dle potřeby.

Poradíme Vám se správným způsobem samovyšetření, poskytneme Vám informace o prevenci, rozpoznání i léčbě nádorového onemocnění prsu.

 

prsa_79_Nabízíme veškerá mamodiagnostická vyšetření pomocí přístrojového vybavení, které odpovídá nejpřísnějším požadavkům. Kromě klasického ultrazvuku a 2D mamografie provádíme i vyšetření pomocí magnetické rezonance a nové revoluční metody – tomosyntézy. Princip tomosyntézy je založen na provedení vícenásobné expozice se současným pohybem ramena mamografu proti snímkovanému objektu, v našem případě prsu. Snímek v režimu tomosyntézy umožňuje lékaři získat prostorový obraz prsu a přesnější provedení diagnózy.

Naše nemocnice používá systém digitální centrální archivace, který propojuje téměř všechny zdravotnická zařízení v České republice a umožňuje vzájemné sdílení obrazové dokumentace.

 

Připravujeme pro Vás

  • Edukační semináře, kde budete mít možnost seznámit se se základy mamodiagnostických vyšetření pomocí názorných modelů a pomůcek.
  • Brožury s možnostmi a praktikami prevence karcinomu prsu, kapesní průvodce pro správný postup samovyšetření prsu. Materiály budou k dispozici na všech vybraných ambulancích v Thomayerově nemocnici.

 

  • Seminář Samovyšetření prsu jako prevence nádorových onemocnění.